CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir, tek kullanımlık plastik ürünlerin üretiminin yasaklanması için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi. Demir ayrıca Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından cevaplaması istemiyle sulama birliklerinin kapatılıp kapatılmayacağıyla ilgili soru önergesi verdi.

Demir’in kanun teklifinde ; “Günlük hayatımızın içine iyice giren ve plastikten yapılan pet şişeler, kaplar, su bidonları, plastik kutularda paketlenmiş gıdalar, biberonlara varıncaya kadar işimizi kolaylaştırdığını düşündüğümüz plastik maddeler sağlığımızı adeta tehdit ediyor. Sahillerimizi, plajlarımızı, topraklarımızı ve okyanuslarımızı kirletiyor. Deniz yaşamına zarar veriyor ve deniz canlıların besin zincirine girerek sofralarımıza kadar ulaşıyor” açıklamasında bulundu.

Muğla Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Demir kanun teklifinde şu ifadelere yer verdi: “Plastik kirliliği, dünya çapında ana çevre problemlerinden biri. Birkaç dakika kullandığımız plastikler, yüzlerce yıl doğada kalıyor. Tek kullanımlık plastik materyalin üretimi 5 saniye sürerken, doğada parçalanması 500 yıl sürüyor. Ortaya çıkan atık boyutları ise giderek artıyor. Ekonomik olması adına kullanılan plastik, giderek ağırlaşan bir faturayı ortaya çıkartıyor. Meşrubatlar, paketlenmiş gıdalar, poşetler hayatımızın içinde. Şirketler ürünlerinin ambalajları için giderek daha fazla ucuz ve tek kullanımlık plastik üretiyor. Bu plastikler bir kez kullanılıp atılmak üzere tasarlanıyor. Bu durum çevremize yayılan büyük bir plastik atığı anlamına gelmekte.

Her sene 12 milyon ton tek kullanımlık paketleme ürünlerinden oluşan plastik denizlere atılıyor. Bugün denizlerimizde 150 milyon tonun üzerinde plastik var. Peş peşe eklenmesi durumunda denizlerdeki plastikler, aya iki kez gidip gelecek uzunlukta bir yol oluşturuyor. Büyük plastik parçaları balinalar, kaplumbağalar ve deniz kuşları gibi türlerin boğulmasına neden oluyor; küçük plastik parçaları ise deniz hayvanları tarafından yiyecek sanılıp yeniyor ve bu hayvanların zehirlenmesine ve boğulmasına yol açıyor. Deniz kuşlarının yüzde 90’ının, deniz kaplumbağalarının üçte birinin midesinde plastikler bulunmaktadır.”

 

Tehlike büyük

“Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yapılan farklı araştırmalar da tehlikenin büyüklüğü dikkat çekiyor. Yapılan en önemli araştırmalardan biri, Mersin ve İskenderun Körfezi’ndeki plastik atık kirliliğine ilişkin yapılan çalışma. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi’nin yaptığı araştırmada bir kilometrekarelik alanda ortalama 70 bin plastik parça bulunduğu tespit edilmiştir” diyen Demir şöyle devam etti:

“7 ayrı noktada 20’şer dakikalık sürelerde bilimsel kriterlere göre 5 milimetreden daha küçük plastik poşet, kap, ambalaj gibi atıkları toplayan akademisyenler, kirlilik açısından korkutucu sonuçlara ulaştı. Akdeniz’in plastik çorbası gibi olduğunu söyleyen uzmanlar bir kilometre alanda yüzüldüğünde 300 plastik parçası yutulabileceği ve 700 deniz canlısı kirlilik nedeniyle risk altında olduğu bilgisini vermektedirler. Tüketilen balıklar, midyeler aracılığıyla ve hatta musluk sularında bile son yapılan çalışmalarda ciddi bir plastik kirliliğinin insana transfer olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca plastik kaplarda bulunan (BPA) maddesine maruz kalmanın kalp hastalıklarına yol açtığına dair önceki bulguları bilim insanları doğrulamaktadırlar.

Bölgem Muğla’nın Bodrum ilçesinde ‘Denize En Çok Mavi Yakışır’ sloganıyla Bodrum Belediyesince başlatılan, gönüllü bir şekilde çalışmaları yürüten dalgıç personelleri 2017 yılı içinde katı atık toplama çalışmasında 1 ton 359 kg plastik atık bulmuştur. Bir yıl içinde sadece Bodrum ilçesinde yapılan bu çalışma ile denizlerimizdeki tehlikenin boyutu gösterilmektedir.

Hesaplamalara göre 2021 yılına geldiğimizde, insanlık yılda yarım trilyon plastik şişe kullanıyor olacak. Tek kullanımlık plastiklerin üretimi ve tüketimimiz kontrolden çıkmış durumda. Her yıl okyanuslara 8 milyon ton plastik atık bırakılıyor.

Sonuç olarak Denizlerdeki kirliliğin en tehlikeli sorumlularından biri olan mikro plastik üretimi Birleşik Krallık tarafından yasaklandı. Mikro plastiklerin kullanımının yasaklanması ile Birleşik Krallık, küresel ölçekte plastikle mücadelede dünyanın en zor yasalarından birini uygulamaya koyarak öncülük etmektedir. Ülkemiz için bizlerinde yapması gereken ilk iş, tek kullanımlık plastik tüketimini ortadan kaldırmaktır. Cam, kağıt gibi görece daha az zararlı endüstriyel ürünlere, geleneksel alışveriş alışkanlıklarından biri olan file sepet kullanımına insanların yönlendirilmesi gerekmektedir.

Bugün plastik tüketimi sıfıra indirilse bu plastiklerin etkisinin ortadan kalkması binlerce yıl sürecek. Bunun yanında plastikler sera gazları gibi ortadan kaldırılabilecek yapı taşlarına da sahip değil. Bunların etkilerinin ortadan kalkması ise daha da uzun zaman alacaktır. Bir an önce önlem alınmalıdır.

Yukarıda anlatılan nedenlerle daha bilinçli yaşamak, gelecek nesillere de temiz ve kullanılabilir çevre bırakabilmek adına, doğaya geri kazandırılabilir olan materyallerin kullanılması, çevre ve insan sağlığı açısından oldukça önemlidir. Doğaya ve canlılara kalıcı zararlar veren tek kullanımlık plastiklerin kullanımının yasaklanması amacıyla bu kanun teklifi hazırlanmıştır” dedi

“Sulama Birlikleri kapatılacak mı?”

Prof. Dr. Nurettin soru önergesinde ise Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na “Sulama birlikleri kapatılacak mı?” diye sordu.

Demir ; “6172 Sayılı Yasaya göre Kamu Tüzel Kişiliğine sahip Sulama Birliklerinin görev ve sorumluluklarının, Belediyelere, İl Özel İdarelerine ya da DSİ Müdürlüklerine devri söz konusu olmaktadır. Kuruluş Yasasına göre DSİ’nin sunduğu arazi sulama hizmetlerini ve tesislerinin bakım onarımını DSİ adına yerine getiren Sulama Birlikleri maalesef amaçlanan verimlilikte çalışamamış, devlet ile çiftçi arasında istenen hizmet köprüsü olma görevini yerine getirememiştir. Hatta, Birliklerin Yönetim Yapısından kaynaklanan birçok problemin devasa boyutlara ulaştığı da yaşanan gerçeklerdendir. AKP Çorum 6. Olağan İl Kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sulama birliklerini kaldırılacağını ve bu işi belediyeler vasıtası yapılacağını belirtmiştir” dedi.

Demir, Eroğlu’na 14 soru yöneltti

 • Türkiye’de Sulama Birliklerinin sayısı kaç?
 • Sulama Birliklerinin ortaklarının sayısı kaç?
 • Sulama Birlikleri kapatılacak mı?
 • Belediyelere ya da özel idarelere mi devredilecektir?
 • Bu durumlar söz konusu ise Sulama Birliklerinin mal varlıkları ne olacak?
 • Sulama Birliklerinin kapatılması söz konusu ise buradaki amaç özelleştirme midir?
 • Sulama Birlikleri kapatılırsa veya devredilirse çalışan personelin durumu ne olacak?
 • Çalışanların özlük hakları korunacak mı?
 • Sulama Birliklerinde çalışan ziraat mühendisleri ve üniversite mezunu saymanların bakanlık bünyesinde istihdam edilmesi ile ilgili bir çalışma söz konusu mudur?
 • Sulama Birlikleri kurulmadan önce DSİ tarafından bu güne kadar kontrolleri tam yapılmayan bazı birlikler emsal gösterilerek kapatılacak mı?
 • Mevcut yasada usulsüzlük yapılan birliklerle ilgili geniş yetkiler olmasına rağmen niçin bu yetkiler kullanılarak gerekli tedbirler alınmadan tüm sulama birlikleri hedef seçilmiştir?
 • Atama ile yapılacak görevlendirmeler siyasi kritere göre mi yapılacak, bu uygulama diğer tarımsal kooperatiflere veya birliklere emsal teşkil edecek mi?
 • Bakanlık Müfettişleri tarafından bu Birlikler kaç yılda bir denetlenmektedir?
 • Denetimde görülen usulsüzlüklerin giderilip giderilmediği kontrol edilmekte midir?

 

Orijinal haber: http://www.sariipekhaber.com/2018/03/03/demirden-bir-kanun-teklifi-bir-de-soru-onergesi/

Shares