Kitap Adı: Plastic Waste Trade A New Colonialist Means of Pollution Transfer

Editör: Sedat Gündoğdu

Yayıncı: Springer Nature Switzerland

Yıl: 2024

Kitap Hakkında: Bu kapsamlı eser, uluslararası atık ticaretine bütüncül bir bakış açısı sunarken, ağırlıklı olarak Kuzey Yarımküre’den çıkan plastik atıkların esasen Güney Yarımküre ülkelerine taşınmasının, 21. yüzyılda yeni bir sömürgecilik biçimi oluşturduğunu savunuyor. Kitap, 1970’lerde ve 1980’lerde yaşanan zehirli atık felaketlerinden, 1989’da tehlikeli atıkların sınır ötesi hareketlerinin kontrolü anlaşmasına ve Çin’in 2018 yılında yürürlüğe koyduğu, plastik atık ithalatını fiilen yasaklayan “Ulusal Kılıç” politikasına kadar uzanan plastik atık ticaretinin tarihçesini ele alıyor. Yazarlar, hem yasal hem de yasadışı plastik atık ticaretini inceliyor ve her ikisinin de alıcı ülkelerdeki ekosistemler, çalışanlar ve toplumlar üzerinde yıkıcı etkilere yol açtığını savunuyorlar. Ayrıca, atık kabul eden ülkelerin genellikle atığı ihraç eden ülkelere kıyasla atık işleme konusunda daha az donanımlı olduklarının altını çiziyorlar. Kitabın son bölümü ise plastik atık ticaretinin son durağı olan ülkelerden örnekler sunarak, sorunu sosyolojik ve çevresel adalet perspektifinden eleştiriyor.

Önemli Noktalar:

  • Kitap, atık ticaretinin, özellikle plastik atık ticaretinin, sömürgecilik benzeri bir çevre kirliliği transferi haline gelişini inceliyor.
  • Geçmişten günümüze plastik atık ticaretinin tarihsel arka planını araştırıyor.
  • Yasal ve yasadışı olmak üzere tüm plastik atık ticaretinin çevresel ve toplumsal etkilerini ortaya koyuyor.
  • Plastik atık ihracatının alıcı ülkeler üzerindeki sömürgeci etkilerini değerlendiriyor.

Erişim Linki: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-51358-9

Shares