Aşağı Seyhan Ovası Topraklarındaki Ve Seyhan Nehrindeki Mikroplastik Kirliliği: Kirliliğin Toprak Biyoçeşitliliği, Fizikokimyası Ve Ekonomik Balık Türlerine Olan Etkisi İle Denizel Ortama Taşınım Dinamikleri

Planlanan bu proje ile Türkiye’de Aşağı Seyhan Ovası (ASO) topraklarının mikroplastik kirliliğinin mevcut durumu; bunun toprak biyoçeşitliliği ile ilişkisi; Seyhan Nehir’i aracılığıyla denizel ortama taşınımı ve Seyhan Nehri balık faunası üzerine etkisi ortaya konulacaktır.

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Sedat GÜNDOĞDU

Projenin Yürütüleceği Kurum/Kuruluşlar: Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi

Proje Özeti: Mikroplastiklerin taşıdıkları riskler ve denizel ortamdaki dağılımları oldukça iyi düzeyde çalışılmıştır. Ancak karasal ortamda mikroplastiklerin durumu hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. Bu durum da mikroplastiklerin karasal çevreye olan etkilerinin tam olarak anlaşılamamasına neden olmaktadır. Özellikle tarımsal alanlardaki mikroplastik kirliliği konusunda yapılmış çalışma sayısı tüm dünyada oldukça sınırlı olup Türkiye’de ise sadece bir çalışma göze çarpmaktadır. Planlanan bu proje ile Türkiye’de Aşağı Seyhan Ovası (ASO) topraklarının mikroplastik kirliliğinin mevcut durumu; bunun toprak biyoçeşitliliği ile ilişkisi; Seyhan Nehir’i aracılığıyla denizel ortama taşınımı ve Seyhan Nehri balık faunası üzerine etkisi ortaya konulacaktır. Bu proje ile ayrıca topraktaki mikroplastiklerin toprak fizikokimyası ile ilişkisi olup olmadığı da araştırılacaktır. Seyhan nehri yüzey suyu ile sedimentindeki mikroplastik miktarı ve mikroplastiklerin denizel ortama Seyhan Nehri aracılığıyla ne düzeyde taşındığı belirlenecektir. Bu amaçla, ASO üzerinde yer alan tarımsal alanlardan toprak örnekleri, Seyhan Nehrinden yüzey suyu örnekleri, Nehirde dağılım gösteren balık türlerinden ve Seyhan Nehri dip sedimentinden çamur örnekleri alınarak içeriklerindeki mikroplastik miktarları araştırılacaktır. Bununla birlikte topraktan alınacak örneklerde yer alan çeşitli canlı grupları tespit edilecektir. Bunlar üzerinden de biyoçeşitlilik ve bunun mikroplastik miktarıyla ilişkisi ortaya konulacak, toprak fizikokimyasal özellikleri ile mikroplastik miktarı arasındaki ilişki de incelenecektir. Ayrıca toprak örneklerinin alındığı alanın kullanım özelliği de dikkate alınarak topraktaki mikroplastik miktarı ile olan ilişkileri de incelenecektir. Seyhan Nehri için gerçekleştirilecek hidrodinamik taşınım modeli ile mikroplastiklerin denize ulaşma süreleri ve varsa farklı akım koşullarında nehir içinde birikim gösterdikleri yerler belirlenecektir. Böylelikle Akdeniz’i plastikle en çok kirleten nehirlerden biri olan Seyhan Nehrinin mikroplastik kirliliği açısından durumu ve içinden geçtiği ASO topraklarının mikroplastik kirliliğinin boyutunun ve toprak biyoçeşitliliği ile ilişkisinin anlaşılması açısından oldukça önemli bir adım atılmış olunacaktır.

Bize Ulaş

6 + 10 =