Güney Ege ve Batı Akdeniz Bölgelerinde Yer Alan Bazı Doğal Göllerin Mikroplastik Kirlilik Düzeyinin Belirlenmesi

Proje kapsamında, belirlenen bu sucul ortamlarda yılda iki dönem olmak üzere iki yıl boyunca su, sediment ve balık örneklemesi yapılacaktır.

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Sedat Gündoğdu

Projenin Yürütüleceği Kurum/Kuruluşlar: Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü (SAREM), Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü (AKSAM)

Proje Özeti: Dünya genelinde gerek tatlı sularda ve gerekse de denizlerde konuyla ilgili yapılan çalışmalar artarken, ülkemizde iç sulara yönelik yapılan sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Bu nedenle bu projede Türkiye’nin bazı doğal göllerindeki mikroplastiklerin varlığının mevcut durumu ortaya konulacaktır. Bu amaçla Güney Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde yer alan 12 adet çeşitli büyüklük ve derinliklerdeki göller (Beyşehir, Eğirdir, Kovada, Gölcük, Burdur, Çivril (Işıklı), Salda, Karataş, Yazır, Avlan, Köyceğiz ve Bafa) mikroplastik kirliliği açısından araştırılacaktır. Bu göllerde yapılmış ve yayınlanmış herhangi erişilebilir bir çalışmaya rastlanılmamış olması nedeniyle bu çalışma ilk çalışma olmasıyla oldukça özgün bir değere sahiptir.

Proje kapsamında, belirlenen bu sucul ortamlarda yılda iki dönem olmak üzere iki yıl boyunca su, sediment ve balık örneklemesi yapılacaktır. Çalışmada su örnekleri 330 mikron göz açıklığına sahip manta ağı yardımıyla 15 dk’lık çekimlerle toplanacak, ve ağın kollektörüne toplanan materyal incelenmek üzere laboratuvara taşınacaktır. Sediment örnekleri Van Veen Grab yardımıyla alınacak ve örnek içerisinden 500 gr’lık alt örnek alınacaktır. Balık örneklemeleri ise uzatma ağları, tül ığrıp, balık ve kerevit pinteri kullanılacaktır.

Ülkemizin oldukça geniş bir alanını temsil eden ve her birisi kendine özgü özellikler taşıyan gölleri kapsayan alanda, insan faaliyetleri (tarım, turizm, endüstri, dinlence vb.) gözetilerek göller arasındaki mikroplastik miktarı düzeyleri ve arasındaki farklılıklar ortaya konulacak ve elde edilen bilgiler karar verici mekanizmalar ve kamuoyu ile paylaşılarak mikroplastik kirliliğinin durumu ile ilgili sosyal ve yönetimsel farkındalık oluşturulmaya sağlanacaktır. Bu çalışma kapsamı ve çalışma alanı gözetildiğinde oldukça özgün ve gelecekteki araştırmalar için de referans olabilecek nitelikte bir çalışma özelliğindedir.

Bize Ulaş

4 + 10 =