Grubumuz üyesi bilim insanları, tıbbi tedavilerde kullanılan plastiklerin doğrudan insan mikroplastik maruziyetine neden olduğu konusunda uyarıyor

Grubumuz üyesi bilim insanları, tıbbi tedavilerde kullanılan plastiklerin doğrudan insan mikroplastik maruziyetine neden olduğu konusunda uyarıyor

Grubumuz tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışma, hastanelerde yaygın olarak kullanılan bir tür intravenöz (IV) sıvı olan hipertonik sıvı çözeltilerinde mikroplastiklerin (MP’ler) varlığını ortaya çıkardı. Çalışma sonuçları, Environmental Toxicology and...