Mikrobeach

İskenderun Körfezi Çevresinde Bulunan Kumul Sahillerdeki Mikroplastik Kirliliğinin Mevcut Durumunun Belirlenmesi

Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK

Proje Dönemi: 2017-2019

Proje Yürütücüsü: Dr. Sedat GÜNDOĞDU

Proje Ekibi: Prof. Dr. Cem ÇEVİK

                     Öğr. Gör. Celal Erbaş

                     Y. Lisans Öğrencisi Barış Can KIRAR

Bu çalışma ile;

  1. İskenderun Körfezi çevresindeki kumul sahillerde mikroplastik kirliliğinin ne durumda olduğunun detaylıca ortaya konulması,
  2. Bu kirliliğin Nehir ağızlarına yakın ve uzak olan kumullarda ne durumda olduğu ve bunların birbirleriyle kıyaslanması ve böylelikle nehirlerin bu kirlilikteki etkisinin tahmin edilmesi,
  3. Koruma altında olan kumullardaki mikroplastik kirliliği durumunun ortaya konulması ve bunun koruma altında olmayan alanlardaki durumla kıyaslanması,
  4. Turizm amacıyla kullanılan kumullar ile kullanılmayan kumullar arasındaki mikroplastik kirliliği açısından farkların ortaya konulması
  5. Chelonia mydas, Caretta caretta ve Ocypode cursor gibi türlerin yaşam alanı veya üreme alanı olarak kullandığı alanların kirlilik açısından durumunun ortaya konulması,
  6. Elde edilen sonuçlar ışığında halk sağlığı açısından da ciddi tehdit oluşturan mikroplastik kirliliği hakkında bölgenin durumunu açısından farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır.

    Proje kapsamında gerçekleştirilen arazi çalışmalarına ait görüntüler:

Bize Ulaş

5 + 7 =