MicroLag

Adana kıyılarında bulunan beş farklı lagüner alanın mikroplastik kirliliğinin belirlenmesi (Kuzeydoğu Akdeniz)

Destekleyen Kuruluş: Çukurova Üniversitesi

Proje Dönemi: 2016-2019

Proje dönemi: 2021-2023

Destekleyen Kuruluş: Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

Proje Personeli: Prof. Dr. Cem Çevik, Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, Dr. Ferhat Büyükdeveci, Dr. İrem Nur Yeşilyurt

Mikroplastik kirliliği tüm dünya denizlerinde gittikçe artan bir sorun haline gelmektedir. Dünyada ve Türkiye’de denizel ortamlarda bu konuda yapılan çalışmaların sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Buna rağmen, tatlı su ve lagüner ortamlardaki mikroplastik kirliliğini ortaya koyan çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu çalışma Adana bölgesinde yer alan Çamlık, Yelkoma, Ağyatan, Akyatan ve Tuzla lagünlerini kapsamaktadır. Bu bağlamda, bu proje ile hem koruma alanı olan ve hem de önemli düzeyde balık üretimi yapılan bu lagünlerin mikroplastik kirliliği durumları ortaya konulacaktır. Bunun için yüzey suları, sedimenti ve bazı balık türlerinin mide/sindirim kanalındaki mikroplastik varlığının ortaya konulması hedeflemektedir.

 

Bize Ulaş

1 + 11 =