Grubumuzdan Doç. Dr. Sedat Gündoğdu tarafından yazılan Plastik: Mucize mi Felaket mi? kitabı Yeni İnsan Yayınlarından çıktı. Genel okuyucu kitlesine hitaben yazılan ve türürn Türkiye’deki ilk ve tek örneği olan kitap önemli bir boşluğu da doldurmaktadır. Türkçe güvenilir ve bilimsel çalışmalara dayanan ancak her kesimden insana hitap eden ilk çalışma olma özelliği taşıyan kitap, tüm kitapevlerinden temin edilebilir.

Hayatımızın her alanında olan plastiğin mucize mi felaket mi olduğu yıllardır tartışılmaya devam ediyor. Bu tartışmaların bir çözüme ulaşmadığını, her yıl dünyada hiç hız kesmeden üretilen 380 milyon tonun üzerindeki plastik ve türevlerinden anlıyoruz. İnsanın, plastiği keşfettikten sonra zararlarını göz ardı ederek kullanması, doğanın plastiği bünyesinde eritememesi, onu yabancı olarak görmesi gibi hem insan hem doğa için bir tehdit olan plastiğin hayatımızı ve canlılığı nasıl yok ettiğini, onu bu kadar hızla yükseltip vazgeçilmez yapanın neler olduğunu merak ediyor musunuz? İnsan, dünyayı plastik ambalajlarla kaplamaya devam etmesi, gelecek için endişelenmemizi kaçınılmaz kılıyor. Sadece anlık kullanılan ama sonrasında yüzyıllarca bizimle kalacak milyonlarca meta üretilmeye devam mı edecek? Hemen hemen her sektörde kullanılan ve girdiği her ortamda benimsenip alternatif bir çözüm üretme gereği duyulmayan plastiği bünyemizde barındırmaya daha ne kadar süre devam edeceğiz?

Sedat Gündoğdu, tüm bu kafa karışıklığı yaratan sorunların nedenlerini ve çözümlerini okuyucuya açıklayıcı ve sorgulayıcı bir dille aktarıyor. Bu bilgiler ışığında plastikten arınmayı ve yarattığı tahribatı dert edinerek harekete geçmek ve çözümler üretmek de okuyucuya düşüyor. 
Yayınevi linki.
Milliyet Gazetesinden Gürkan Akgüneş tarafından yazılan değerlendirme yazısı.
Shares