Grubumuz tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışma, hastanelerde yaygın olarak kullanılan bir tür intravenöz (IV) sıvı olan hipertonik sıvı çözeltilerinde mikroplastiklerin (MP’ler) varlığını ortaya çıkardı. Çalışma sonuçları, Environmental Toxicology and Pharmacology dergisinde yayımlandı. Çalışmanın yazarları tıbbi tedaviler aracılığıyla insanların doğrudan MP maruziyeti ile ilişkili olası sağlık riskleri konusunda uyarılarda bulunuyor.
Çalışma kapsamında farklı markalardan 13 hipertonik sıvı örneği incelendi. Alarm verici bir şekilde, örneklerin %67’sinde MP’ler belirlendi ve 1000 mililitre (mL) başına ortalama 62.82 MP konsantrasyonu bulundu. Çalışmanın baş yazarı Dr. Sedat Gündoğdu bu sonuçların önceki bilinen maruziyet yollarının aksine doğrudan insan maruziyetini gösterdiğini belirtiyor ve bu konuda daha önce düşünüldüğünden çok daha büyük bir risk olduğunu ifade ediyor. Çalışmanın yazarlarından biri olan Dr. Kristian Syberg ise, kısa ömürlü plastiklerin sağlık sektöründeki kapsamlı kullanımının, şu anda yeterince iyi anlayamadığımız bir riskle ilişkilendirildiğini vurguluyor.

Geniş Kapsamlı Bir Mikroplastik İncelemesi
Çalışma, MP’lerin tespit edilmesi ve analiz edilmesi için çok adımlı bir yaklaşım benimsedi. Görsel inceleme, tüm örneklerde potansiyel MP varlığını gösterdi. µ-Raman analizi ile yapılan ileri doğrulama, incelenen 63 parçacığın 42’sinin gerçekten MP olduğunu ortaya koydu. Analiz ayrıca polipropilen (PP) ve polivinil klorür (PVC) olan ambalaj malzemelerinin MP konsantrasyonunu önemli ölçüde etkilemediğini gösterdi. µ-Raman analizi kullanılarak toplamda 12 sentetik polimer ve selüloz tanımlandı. Polietilen (%22.2) ve selüloz (%20.6) en yaygın olanlarıydı.

Daha Fazla Araştırma ve Eyleme Acil İhtiyaç
Çalışma, hipertonik sıvılar aracılığıyla MP maruziyeti ile ilişkili olası sağlık risklerini vurgulamaktadır. Yazarlar, aşağıdaki konularda konularda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurgulamaktadır:

  • Bu çözeltiler içindeki MP’lerin kesin kaynağını belirleme,
  • Hastalarda MP maruziyetinin olası sağlık sonuçlarını anlama,
  • MP’lerden arınmış alternatif tıbbi ekipman ve ambalaj malzemeleri geliştirme,
  • Sağlık hizmeti sağlayıcıları, bu bulguları dikkate alarak hasta güvenliğini sağlamak için alternatif seçenekleri araştırmalıdır.

Tam çalışma – Uğur Çağlayan, Sedat Gündoğdu, Tiffany M. Ramos, Kristian Syberg. Intravenous hypertonic fluids as a source of human microplastic exposure– Environmental Toxicology and Pharmacology. https://doi.org/10.1016/j.etap.2024.104411

Shares