Grubumuz tarafından Adana ili Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde bulunan iki arıtma tesislerinin giriş ve çıkış sularında Ağustos 2018’de gerçekleştirilen incelemede, yüksek düzeyde mikroplastik kirliliğine rastlandır.

Ağustos 2018’de Adana ili Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde yer alan ve yaklaşık olarak 1.5 milyon kişinin ürettiği atık suları arıtan Arıtma tesislerinin giriş ve çıkış sularından 6 gün boyunca günlük 5 Litre su örnekleri alındı. Alınan suların Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesindeki Laboratuvarlarında yapılan incelemesinde, arıtma tesislerine günlük olarak 1 milyon ile 6.5 milyon mikroplastik partikülün girdiği ve bunun %73-ila %79’unun ancak arıtılabildiği ortaya konuldu. Çalışma sonucunda önemli bir mikroplastik kirliliği kaynağı olan evsel atıksuların taşıdığı mikroplastik kirliliği konusuna dikkat çekildi. Çalışmanın sonuçları Environmental Monitoring and Assessment isimli uluslararası saygın bilimsel dergide yayınlandı.

Shares