Grubumuz tarafından gerçekleştirilen bir çalışma ile dünya genelinde yaygın olarak satılan balık unlarında mikroplastik olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmada, dört kıtadaki 11 ülkeden ve Antarktika’dan ticareti yapılan 26 farklı balık unu örneği toplanmış ve örnekler içerisinde kg balık unu başına 0 ile 526,7 adet arasında değişen çok çeşitli plastik içeriği bulundu. Çalışmada göreceli olarak en yüksek mikroplastik miktarı Çin’den elde edilen balık ununda (kg balık unu başına 337.5 adet mikroplastik) ve Fas’tan temin edilen örneklerde (kg balık unu başına 253.3 adet mikroplastik) tespit edilmiştir. Antartika’dan elde edilen kiril örneklerinde ise herhangi bir plastiğe rastlanılmadı.

Balık unu aracılığıyla mikroplastiklerin besin zincirine katılımının boyutlarını anlayabilmek için de balık unu üretim miktarlarını, üretim bölgelerini ve ilgili alanların kirlilik boyutlarını bilmek gerekmektedir. Dünya denizel balıkçılık üretimi yıllık 80 milyon tonluk bir hacme sahiptir ve bu üretimin de üçte biri balık unu, balık yağı ya da diğer yemlerin üretiminde kullanılmaktadır. Daha çok hızlı büyüyen ve kısa yaşamlı pelajik balıklar kullanılarak üretilen balık unu, çoğunlukla subtropik bölgelerde üretilmektedir. Balık unu üretiminin önemli ana hedef türleri, bahsedilen özelliklere sahip olan hamsi, istavrit, kiril ve sardalya türündeki balıklardır. Bunun yanında başka balıklar da balık unu üretiminde kullanılmaktadır. Bu türleri kullanarak üretilen balık ununun %20.73’ünü Peru, %11.35’ini EU-27 ülkeleri, %10.26’sını Vietnam, %9.82’sini Çin, %7.86’sını Şili, %6.55’ini Tayland, %7.86’sını US, %4.8’ini de Norveç üretmektedir. Geri kalan kısmını ise Güney Afrika, Senegal, Fas, Moritanya, Rusya, Ekvator, Japonya vb. ülkeler üretmektedir. Bunun yanında dünya balık üretimi de 2017 yılında 11 milyon tona ulaşmış ve bunun da %57.5’i Çin, %14.2’si Endonezya, %5.5’i Hindistan ve geri kalan kısmı da diğer ülkeler tarafından gerçekleştirilmiştir (UNFAO, 2018). Bu durumda üretilen balık ununun önemli bir kısmının Çin tarafından tüketildiğini söylemek yanlış olmaz.
Balık unu katılarak hazırlanan balık yemlerinin plastik içeriklerine dair yapılan çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu anlamda yapılmış en geniş kapsamlı çalışma Mikroplastik Araştırma Grubu tarafından gerçekleştirilmiştir.

Shares