Artan plastik üretimi ve beraberinde ortaya çıkan önüne geçilemez kirlilik plastiklerin Everest tepesinden, Mariana Çukuruna, kutuplardan en ücra denizlere kadar birçok  noktaya ulaşmasına neden olmaktadır. Daha önce yapılan çalışmalar plastik kirleticilerin mikro ve nano boyutlarda, insan plasentasına kadar ulaştığını ortaya koymuştur. Mikroplastiklerin araç lastikleri de dahil olmak üzere, kozmetik ürünlerden, tek kullanımlık ambalajlardan ve daha büyük plastiklerin çeşitli faktörlerle parçalanmasına kadar çeşitli yollarla oluşarak besin zincirine karıştığı artık bilinen bir gerçek. Ancak yeni yayınlanan bir çalışma artık mikroplastiklerin ve nanoplastiklerin insan kanına karışabildiğini ortaya koyuyor. Hollanda’da gerçekleştirilen bu çalışmada 22 sağlıklı gönüllü insandan alınan kan örneklerinde 700 nm ve daha büyük partiküllerin varlığına rastlanıldı. Tespit edilen plastikler içerisinde en fazla olanı, tekstil ve ambalaj sektöründe yoğun olarak kullanılan Polietilen tereftalat ve toplam plastik üretiminde en fazla yer tutan polietilen türde plastiklerdir. İnsan kanında plastiğe rastlanılması, plastiğin yarattığı tehdidin boyutunu da gözler önüne serdi. Uzmanlar bir an önce plastik üretiminin sınırlandırılması ve tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması gerektiğini savunuyor.

Shares