Çevre Araştırma Ajansı (EIA) tarafından yayınlanan Çöp Kutusunun Arkasındaki Gerçek: Uluslararası plastik atık ticaretinin ölçeği ve etkisi başlıklı yeni bir raporda, EIA’nın Ocean ekibi mevcut plastik atık ihracat verilerini bir araya getirerek analiz etti ve dünyanın artan plastik atık ticareti sorununun bugüne kadarki en kapsamlı resmini ortaya koydu.

Çöp Kutusunun Arkasındaki Gerçek, plastik atık ticaretinin boyutunu ortaya koyarak bu konudaki sorumlu ülkeleri hatırlatan kapsamlı bir analiz sunmaktadır. Raporda, başta İngiltere, AB üyesi ülkeler, Japonya ve ABD olmak üzere ihracat yapan ülkeler, kendi ürettiklerini ve tükettiklerini yönetemedikleri için plastik çöp ihraç ederek ithalatçı hedef ülkelerin plastik atık yönetimi altyapısını da zorladıkları belirtilmektedir. EIA, yayınladığı raporda bu ülkelerin ihracatını yasaklayarak ve tükettikleri plastik miktarını azaltarak kendi atıklarının sorumluluğunu almaları gerektiğinin altını çizmektedir. Raporun en çarpıcı tespiti ise, tüm plastik atıkların %79 kadarının düzenli depolama alanlarına ve doğal çevreye gittiğini ve plastik atık ticaretinin buna önemli ölçüde katkıda bulunduğu tespitidir.

 

Tüm rapor için lütfen burayı ziyaret ediniz.

Shares