Grubumuz tarafından gerçekleştirilen ve Tübitak’ın 117Y212 koduyla desteklediği araştırma projesi kapsamında, İskenderun körfezi kıyılarındaki kumul sahillerin ham mikroplastik peletler tarafından nasıl kirletildiği ortaya konulmuştur. Araştırma kapsamında mikroplastik peletler, 2018 Mayıs ve Kasım aylarında, İskenderun Körfezi’ndeki 13 sahilden örneklenmiştir.

Mikroplastik peletler tarafından sahillerin nsıl kirlendiğini ortaya koymak için pelet kirlilik indeksi (PPI) hesaplanmıştır. Rüzgar, akıntı, dalga, yüzey akışı ve yağış gibi hidrometeorolojik koşullardan fadalanılarak da mikroplastik peletlerin çalışma alanı içindeki taşınma mekanizması ortaya konulmuştur.  Hidrometeorolojik modelleme sonuçlarına göre, kıyı bölgesindeki pelet konsantrasyonlarının çoğunlukla rüzgar kaynaklı taşıma ile ilgili olduğu tespit edilmiştir. Seyhan, Ceyhan ve Asi nehirleri, mikroplastik pelet atıklarının ana kaynağı olarak belirlenmiş ancak bunun yanında diğer kaynaklardan yüzeysel taşınım yoluyla da peletlerin sahilleri kirlettiği ortaya konulmuştur.  Sahillerin ortalama mikroplastik pelet kirlilikleri Mayıs 2018 için 126.04 ± 54.08 adet/m2 ve Kasım 2018 için 70.22 ± 18.25 adet/m2 olarak hesaplanmıştır. Mayıs 2018 için genel ortalama pelet kirlilik indeksi (PPI) 1.13 olarak hesaplanmış ve orta derecede kirli olarak sınıflandırılmış ve Kasım ayı için 0.56 olarak hesaplanmıştır. Simülasyonlar, Asi Nehri atıklarının Seyhan ve Ceyhan Nehri’nden daha fazla İskenderun Körfezi kıyılarını etkilediğini göstermiştir.

Araştırma alanın en saygın dergilerinden olan Science of the Total Environment dergisinde yayınlanmıştır. Çalışmanın detaylarına ulaşmak için: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153676

Shares